ANKETA: Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Share

Anketa se provodi kako bismo saznali kakav je stav o izborima vezanim za biranje članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Također, cilj je saznati koliko su mladi ljudi upoznati s radom spomenutih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i kakav je njihov odaziv na izbore.

Share