Nastavak etničkog čišćenja

Share

Milanovićeva vlada donijela je 2012. godine novi Zakon o prebivalištu kako bi se lakše kontrolirao i evidentirao stvaran broj građana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ukoliko građani ne prijavljuju svoje odsustvo s mjesta prebivališta, zakon je predviđao njihovo brisanje. Međutim, zakon se nije dobro primjenjivao, posebno dolaskom HDZ-a na vlast te su brojni građani, uglavnom srpske nacionalnosti, neutemeljeno bili izbrisani iz svog mjesta prebivališta, a da to nisu ni znali.

Upravo o toj temi govorilo se na ovotjednoj Privrednikovoj tribini po nazivom „Izbrisani Srbi“ održanoj 23. maja u prostorijama Srpskog privrednog društva „Privrednik“. Na tribini su govorili Boris Milošević, saborski zastupnik SDSS-a i Dragan Zelić iz GONG-a, a tribinu je moderirao novinar Saša Kosanović.

Dragan Zelić je više puta istaknuo da smatra da je zakon dobar, ali se loše provodi.

„I mi smo tražili novi zakon o prebivalištu jer imamo dosta fiktivnih birača, međutim, pri provedbi ne smije biti diskriminacije. Znali smo da će u Kninu biti „lova na vještice“. Prije donošenja zakona trebalo je organizirati edukativnu kampanju da ljudi znaju što ih čeka“, rekao je Zelić.

Boris Milošević se također slaže da je ovaj zakon trebalo donijeti te je istaknuo: „Po zakonu do 2012. nije bilo predviđeno brisanje ljudi s mjesta prebivališta. Bilo je više od 100.000 ljudi koji su bili prijavljeni, a nikada nisu izvadili niti jedan dokument, što je dokaz da nisu živjeli na navedenim lokacijama“, ali se ne slaže s metodom po kojoj policija ide po kućama i briše ljude koji u tom trenutku nisu u kući, a takvih slučajeva je bilo dosta. „Trebalo je provjeravati samo suMnjive kuće u kojima je, recimo, prijavljeno njih 50, a fizički je nemoguće da svi tu žive“, dodao je Milošević.

Sugovornici su se složili da je cijeli koncept prebivališta i boravišta zastario, s obzirom na slobodu kretanja koju ljudi danas imaju i činjenicu da se češće sele.

Saša Kosanović je iznio podatak da je u 11 županija u kojima žive Srbi izbrisano 4 %  Hrvata i 25 %  Srba te je to nazvao nastavkom etničkog čišćenja. Pitao je Miloševića zašto ne čujemo snažniji glas iz SDSS-a povodom toga.

„Zakon se uglavnom dobro provodi. Mi smo organizirali tribine u Hrvatskoj i Srbiji i educirali ljude. Tražili smo neka rješenja i SDSS nije u potpunosti podržao zakon. Zalažemo se za poštivanje zakona bez diskriminacije“, odgovorio je Milošević.

Ovu situaciju je iz publike komentirao načelnik Općine Ervenik Predrag Burza koji se nije složio s tim da je zakon dobar.

„Nas je zakon u Općini Ervenik uništio, pred istek roka za potvrdu prebivališta ljude se strašilo i ucjenjivalo kako bi se odjavili. Nije normalno da se mjesto gdje je čovjeku živio djed, otac i gdje je njegova imovina naziva fiktivnim prebivalištem.“

U raspravu su se uključili brojni posjetitelji iz publike koji su, također, imali loša iskustva s ovim zakonom, no Milošević i Zelić su ustrajali u tvrdnji da nije problem u zakonu nego u njegovoj primjeni i neiformiranosti građana o njihovim pravima.

Na pitanje što treba napraviti osoba koja je neutemeljeno odjavljena s mjesta prebivališta, Milošević je zaključio tribinu: „Uprkos osjećaju nepravde jer su odjavljeni, a za to nije bilo valjanih razloga, jednostavnije je da se ponovo prijave nego da se žale jer bi to mnogo duže trajalo.“

Na to je Zelić dodako kako građani ne smiju odustajati i moraju se boriti s državom kako bi ostvarili svoja prava.

Share