Nova radna mesta u Borovu

Share

Dolazak italijanskog investitora u Borovo mogao bi označiti prekretnicu u razvoju ovog mesta i opštine pored Vukovara, nastanjene većinskim srpskim življem, i to zahvaljujući investiciji kompanije Bilding Enerdži, koja se obavezala da će do kraja 2018. godine u Borovu izgraditi bioelektranu snage pet megavata s pogonom za proizvodnju peleta. Ova privatna investicija, ukupne vrednosti oko 30 miliona evra, omogućiće proizvodnju zelene energije u Borovu, otvaranje 80-ak radnih mesta i razvoj poljoprivredne proizvodnje.

– Reč je o kapitalnom projektu i jednoj od najznačajnijih odluka Opštinskog veća Opštine Borovo u 2016. godini, koje je dalo saglasnost firmi Bilding Enerdži Slavonija 1 d.o.o. sa sedištem u Borovu na pravo građenja u poslovnoj zoni Opštine Borovo – kaže predsednik Opštinskog veća Srđan Jeremić.

– U bioelektrani i pogonu za proizvodnju peleta biće zaposleno oko 85 ljudi s prebivalištem u Borovu, što je bio naš uslov investitoru, i još 30 do 40 OPG-ova, proizvođača biomase, odnosno goriva za bioelektranu – ističe ovaj magistar ekonomije.

Opštinsko veće Borova donelo je prošle godine odluku po kojoj će svi novi investitori, koji izgrađuju poslovne objekte na području te opštine, biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade na period od dve godine ukoliko zaposle do tri osobe koje imaju prebivalište u Borovu. Ako zaposle četiri do 30 radnika iz Borova, biće oslobođeni plaćanja komunalne naknade pet godina. Investitori koji zaposle više od 30 meštana biće oslobođeni plaćanja komunalne naknade deset godina. Opštinsko veće je donelo i odluku po kojoj će svi novi investitori, koji budu gradili poslovne objekte u Borovu, u potpunosti biti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa za izgrađene objekte.

– Verujem da će ove podsticajne mere privući investitore da dolaze u Borovo, razmatraju naše mogućnosti i komparativne prednosti. Nadam se da dolazak italijanskog investitora u Borovo neće biti usamljen slučaj, odnosno da će biti primer drugim investitorima iz Republike Hrvatske i inostranstva da ulažu u Borovo i razvijaju svoje poslovanje – priča Jeremić.

Strateški partner u ovom projektu je Poljoprivredna zadruga Brestove međe iz Borova koja bi sa svojim kooperantima trebala da obezbedi sirovinu za bioelektranu.

– Mislim da je to nova prilika i šansa za razvoj naše opštine. Tu vidim i širi interes zajednice s obzirom na planiranu proizvodnju na hiljadu hektara biomase u koju ćemo uključiti i kooperante. Na taj način ćemo pomoći i manjim proizvođačima koji s klasičnom poljoprivrednom proizvodnjom nisu konkurentni – napominje upravnik zadruge Branko Perišić, koji smatra da prelazak na novu proizvodnju neće biti problem.

Herbal krops je hibrid stočnog sirka, čija proizvodnja je slična proizvodnji kukuruza, po kojoj je poznat naš kraj. Verujem da će se veliki broj poljoprivrednika odlučiti da u svoj plodored i strukturu setve uključi ovu kulturu – dodaje ovaj borovski agronom.

Koristi od ovog projekta imaće i kooperanti zadruge iz okolnih sela.

– Za početak proizvodnje potrebno je hiljadu hektara. Ako uzmemo u obzir da je u opštini Borovo oko 700 hektara privatnog poljoprivrednog zemljišta, Borovo bi maksimalno moglo dati do 250 hektara za tu proizvodnju. Zato računamo na susedne opštine i mesta. To je šansa za naše poljoprivrednike, da i na manjim površinama mogu ostvariti prihod. Ljudi se masovno iseljavaju zbog ekonomskih razloga, a ova investicija je prilika mladima za ostanak. Pored izgradnje bioelektrane i pogona za proizvodnju peleta, zahvaljujući jeftinoj, toploj vodi postoji i mogućnost razvoja stakleničke i plasteničke proizvodnje, izgradnje pogona za dehidraciju lucerne, sušenja kukuruza itd. – navodi Perišić i dodaje da je proizvodnja biljke Herbal krops isplativija od proizvodnje kukuruza.

– Cena po toni iznosi oko 20 evra. Na području Županje, Vinkovaca i Bjelovara prinos po hektaru bio je oko 60-ak tona. Pretpostavlja se da bi na našoj plodnoj zemlji prinos bio 60 do 70 tona, što znači da bi se mogao ostvariti prihod i do 1400 evra po hektaru. S obzirom na to da su i ulaganja manja do 30 odsto u odnosu na proizvodnju kukuruza, da se usev skida puno ranije i silira, dolazimo do višestrukih pozitivnih efekata ove proizvodnje – podvlači Perišić.

Najavio je i mogućnost posete poljoprivrednika iz Borova Italiji, gde bi se na tamošnjim plantažama upoznali s načinom proizvodnje ove biljke egzotičnog naziva.

Kako bi borovske poljoprivrednike upoznali sa svojim planovima, prezentaciju projekta u Borovu u aprilu ove godine održao je predstavnik kompanije Bilding Enerdži Stefano Otoni.

– U proteklom periodu radili smo na pripremi projektne dokumentacije i ishođenju potrebnih saglasnosti. Smatram da ćemo u junu ove godine biti spremni zatražiti i građevinsku dozvolu. Bioelektrana će biti izgrađena i spremna za proizvodnju krajem iduće godine – rekao je Otoni.

– Plan je da se ove godine završi projektna dokumentacija i ishoduje građevinska dozvola, a 2018. godine izvrši izgradnja postrojenja kako bi se ono krajem sledeće godine, odnosno već od septembra ili oktobra, moglo pustiti u pogon – kaže načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović.

Ističe da je ova investicija u skladu sa Strategijom razvoja opštine Borovo za period od 2015. do 2022., čiji su glavni ciljevi otvaranje novih radnih mesta, razvoj ruralnog turizma te podsticanje razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije.

Share