Predstavljanje knjige „Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914-1918“

Share

Knjigu pod nazivom ‘Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914-1918’, autora Dejana MikaviceNenada Ninkovića i Gorana Vasina bit će predstavljena u četvrtak, 9. maja, s početkom u 18 sati, u dvorani biblioteke Srpskog kulturnog društva ‘Prosvjeta’ u Zagrebu. O ovoj zanimljivoj a zapostavljanoj temi, s prof. dr. Goranom Vasinim razgovarat će politolog Čedomir Višnjić.

Kako je navedeno, među ostalim, u zaključku knjige: „Srbi u austrougarskoj vojsci su bili lojalni i sposobni vojnici. Borili su se na frontovima u Galiciji, na Soči, gde se često dešavalo da su posmatrani sa podozrenjem i nepoverenjem. Ipak oni su ostajali čvrsti na položajima i sa istom takvom lojalnošću sve do kraja rata. Pitanje je da li je drugačije moglo biti, kada se pogleda stanje na terenu gde su Srbi činili većinsko stanovništvo. Teške životne sudbine interniranih vojnika, njihovih porodica doprinosile su ogorčenju i osećanju otpora koji će se javiti tokom 1918. Ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom novembra 1918. došlo je kao jedina moguća politička opcija.“

Monografija Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914–1918. nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja autora u arhivama i bibliotekama od Beča i Budimpešte, preko Zagreba, do Sremskih Karlovaca i Beograda. Osnovna ideja je bila da se ova važna tema srpske istoriografije što detaljnije izuči i konačno napiše monografija, čitav vek od raspada Dvojne monarhije i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mnogobrojni događaji, podaci o raseljenim, interniranim, proteranim Srbima, o njihovom učešću u austrougarskoj vojsci ili ciljevi ratne politike Dunavske monarhije, tumačeni su često na osnovu sećanja pojedinaca ili naknadnih interpretacija u dnevno-političkom kontekstu. Istorijski izvori i arhivska građa u velikoj meri su nam pomogli da jasno i precizno sagledamo punu sliku Austro-Ugarske u Velikom ratu i posebno Srba u okvirima ove multinacionalne carevine. – iz Predgovora

Goran Vasin (1981), zaposlen kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za istoriju. Angažovan je na predmetima vezanim za Nacionalnu istoriju Novog veka (18-20. vek) i Pomoćne istorijske nauke. Oblasti interesovanja i istraživanja odnose se na istoriju Srbije u Habzburškoj Monarhiji, istoriju Crkve, istoriju Srbije i Crne Gore 18-20. veka. Autor je više od 60 naučnih radova objavljenih u vodećim časopisima u Srbiji i inostranstvu.

Share